fbpx

Loading

Een manier om je winst zo laag mogelijk te houden is om zoveel mogelijk kosten in aftrek te brengen op je opbrengsten. Hoe zorg je ervoor dat je dit binnen de grenzen van de wet doet? Over dit onderwerp bestaat echter veel onduidelijkheid. Daarom zullen we eerst gaan kijken wat zakelijke kosten zijn en vervolgens zullen we kijken welke beperkingen er zijn.

Zakelijke kosten

De Hoge Raad heeft hierover geoordeeld: “dat onder kosten, rechtstreeks op het bedrijf betrekking hebbende, vallen uitgaven, die, al mogen zij voor de uitoefening van het bedrijf niet noodzakelijk zijn geweest, zijn gedaan met het oog op de zakelijke belangen van het bedrijf.”

Als jij kan aantonen dat bepaalde kosten dus zijn gedaan met het oog op de zakelijke belangen van jouw onderneming, mag je deze dus – in beginsel – in aftrek brengen. De belastingdienst mag de hoogte van deze kosten vervolgens niet meer toetsen. Dit is slechts anders indien een redelijk denkend ondernemer deze kosten niet zou hebben gemaakt. De kosten staan dan niet in verhouding tot het nut die deze kosten hebben voor de onderneming.

Gemengde kosten

Veel ondernemingen hebben ook gemengde kosten. Kosten die zowel met het oog op de zakelijke belangen van de onderneming zijn gedaan, maar tegelijk ook een privé element hebben. Voor deze kosten geldt dat er een verdeling gemaakt moet worden tussen privé en zakelijk. Slechts het zakelijke deel is in evenredigheid aftrekbaar. Koop je bijvoorbeeld zakelijk een laptop, maar gebruik je die ook voor 25% privé, dan mag je slechts 75% van deze kosten als zakelijke kosten in aftrek brengen.

Beperkingen

Als laatste zijn er in de Wet Inkomstenbelasting 2001 een aantal beperking op de bovenstaande uitgangspunten opgenomen. Voor bijvoorbeeld ‘voedsel, drank en genotmiddelen’ kun je kiezen om 80% van deze kosten in aftrek te brengen of alle kosten die de €4.500 te boven gaan. Verder gelden er bijvoorbeeld voor werkkleding, persoonlijke verzorging en literatuur aftrekbeperkingen. Het is dus belangrijk om je hierover goed te laten informeren.

Bij de vraag of bepaalde kosten in aftrek op jouw opbrengst mogen worden gebracht, is het dus belangrijk dat je kunt bewijzen dat je deze kosten gemaakt hebt met het oog op de zakelijke belangen van jouw onderneming. Ook gelden er verschillende aftrekbeperkingen voor bepaalde kosten. Wij adviseren jou graag over dit onderwerp.