fbpx

Loading

Als ondernemer heb je vast wel eens van de kleineondernemersregeling (KOR) gehoord. Ben je als ondernemer in een jaar niet meer dan €1.883 aan btw verschuldigd dan kun je in aanmerking komen voor belastingvermindering. Deze regeling gaat echter per 1 januari 2020 aanzienlijk veranderen. Ik leg graag uit wat dit voor jou gaat betekenen. 

De vereisten van de nieuwe KOR

Allereerst gaan de vereisten om in aanmerking te komen voor de KOR veranderen. De Belastingdienst gaat niet meer kijken naar het bedrag aan verschuldigde btw, maar naar de hoogte van de omzet van jouw onderneming. Om in aanmerking te komen voor de nieuwe KOR moet je  aan de volgende vereisten voldoen:

  • je bent een btw-ondernemer;
  • die in Nederland is gevestigd en;
  • de omzet van jouw onderneming is niet hoger dan €20.000 per kalenderjaar.

Vrijstelling administratieve verplichting

Houdt je je als ondernemer bezig met de btw-vrijgestelde levering en verhuur van onroerende zaken, het verrichten van financiële diensten of het verrichten van verzekeringsdiensten dan wordt bij het bepalen van de omzetgrens ook de omzet uit deze diensten meegerekend. De omzet uit andere btw-vrijgestelde prestaties telt niet mee voor de berekening van de omzetgrens.

Een ander belangrijk verschil ten opzichte van de oude KOR is dat de nieuwe regeling ook geldt voor bv’s, nv’s, stichtingen, verenigingen en andere rechtspersonen. Dit betekent dat indien een bv een omzet heeft die niet meer dan €20.000 per jaar bedraagt deze bv ook in aanmerking kan komen voor de KOR.

Aanmelden voor de nieuwe KOR

Aanmelden voor de nieuwe KOR per 1 januari 2020 kan tot 20 november 2019. Je neemt dan automatisch voor 3 jaar deel aan de KOR. Let er wel op dat op het moment jouw omzet in een kalenderjaar de €20.000 te boven gaat je dit op tijd doorgeeft aan de Belastingdienst.

Heb je in 2019 al een vrijstelling voor de administratieve verplichtingen dan wordt je automatisch aangemeld voor de nieuwe KOR. Deelname aan de nieuwe KOR kun je dan op elk moment ook weer stopzetten.

Mocht je willen weten wat de gevolgen van de nieuwe KOR voor jouw onderneming zijn of wil je advies over het wel of niet deelnemen aan de KOR? Dan kun je contact met ons opnemen. Wij helpen en adviseren jou graag over de nieuwe KOR.