fbpx

Loading

Heeft u voor uw onderneming geïnvesteerd in een bedrijfsmiddel waarvan de aanschafkosten meer bedroegen dan €450? Dan krijgt u te maken met de regels omtrent afschrijven. Het is belangrijk om deze regels gelijk in het jaar van aanschaf van het bedrijfsmiddel goed toe te passen. Afschrijving kan namelijk nog jaren doorwerken in de boekhouding van uw onderneming.

 

Wat is een bedrijfsmiddel?

Onder een bedrijfsmiddel wordt verstaan één of meer zaken die u aangeschaft heeft voor uw onderneming en die u niet wilt verkopen. Deze zaken moeten nodig zijn voor het maken van producten of het verlenen van diensten. Daarnaast moet u het voornemen hebben om deze zaken voor een aantal jaren voor uw onderneming te gebruiken. Ze moeten dus dienstbaar zijn aan uw onderneming. U kunt hierbij denken aan inventaris, gereedschappen, machines, telefoons, laptops en dergelijke.

 

Afschrijving berekenen

Afschrijving wordt berekend op basis van de aanschafkosten. Onder de aanschafkosten wordt in dit verband verstaan: de aanschafprijs, aankoopkosten (bijvoorbeeld notariskosten), installatiekosten en kosten voor het bedrijfsklaar maken van een product. Let op bij het berekenen van de afschrijving valt de btw niet onder aanschafkosten. De btw over een aangeschaft bedrijfsmiddel kan in één keer teruggevraagd worden.

Bedrijfsmiddelen worden zoals eerder gezegd aangeschaft om meerdere jaren te gebruiken. Om deze reden mogen de kosten dan ook niet in een keer in aanmerking genomen worden, maar wordt dit over een aantal jaar verspreid. Dit noemen we afschrijven. De afschrijving wordt gewoonlijk op de volgende manier berekend:

Afschrijving per jaar = (aanschafkosten – restwaarde) : vermoedelijke gebruiksduur

 

Regels over afschrijven

Tot noch toe niet heel veel bijzonders, echter voor de Belastingdienst gelden er veel uitzonderingen op dit uitgangspunt. De belangrijkste regels is dat de afschrijving maximaal 20% per jaar mag bedragen van de aanschaffingskosten van een bedrijfsmiddel. De Belastingdienst gaat dus uit van een minimale gebruiksduur van 5 jaar. Dit uitgangspunt geldt ook als uw zakelijke telefoon maar 3 jaar meegaat. Let op voor onroerende zaken gelden weer andere regels.

 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Heeft u in een jaar voor meer dan €2.300, maar minder dan €318.449 geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een extra aftrekpost; de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. U kunt dan tot maximaal 28% van de aanschafwaarde van het bedrijfsmiddel extra aftrekken van de winst van uw onderneming. Dit moet gebeuren over het jaar waarin de aanschaf plaats heeft gevonden.

 

Conclusie

Heeft u dus in een jaar voor meer dan €450 geïnvesteerd in een bedrijfsmiddel. Dan moet dit bedrijfsmiddel op de linkerkant van uw bedrijfsbalans zetten en per jaar kunt u een gedeelte van de aanschaffingskosten in mindering brengen op uw winst; de afschrijving. Let hierbij goed op dat u bij afschrijven rekening houdt met de fiscale regels. Voor fiscaal advies op het gebied van afschrijven is ZJ Advies BV u graag van dienst.