fbpx

Loading

Algemene voorwaarden – de “kleine lettertjes” – veel ondernemers hebben ze al op laten stellen, maar nog lang niet alle ondernemers hebben dit laten doen. Ondanks dat het niet verplicht is om deze voorwaarden op te stellen kan het wel een hoop problemen voorkomen. Met de algemene voorwaarden legt u namelijk de ‘spelregels’ van uw onderneming vast. Mocht er een geschil ontstaan tussen u en een wederpartij (de klant) dan fungeren deze als een vangnet. 

 

Wat staat er in de algemene voorwaarden?

Door het opstellen van algemene voorwaarden hoeft u niet telkens met iedere klant apart afspraken te maken. U legt in één keer de ‘spelregels’ vast en laat deze telkens van toepassing zijn. Hierin schrijft u de ‘spelregels’ op over bijvoorbeeld: 

  • Aansprakelijkheid: ondanks dat het niet mogelijk is om uw gehele aansprakelijkheid uit te sluiten, kunt u door middel van de algemene voorwaarden uw aansprakelijkheid beperken. 
  • Betalingstermijn: U kunt de betalingstermijnen vastleggen. Alsmede de gevolgen die eraan verbonden zijn als de klant niet binnen deze termijn betaald. Heeft u hierover niks vastgelegd, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. 
  • Leveringstermijnen: als u producten verkoopt legt u vast binnen welke termijn een levering zal plaatsvinden. 
  • Klachten: wat moet de klant doen als hij een klacht heeft over uw diensten of producten? 
  • Duur en einde van de overeenkomst: het is belangrijk om afspraken te maken over de duur en het beëindigen van de overeenkomst. Sluit de klant met uw onderneming een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd? En op welke manier kan de klant de overeenkomst opzeggen? 
  • Garantie: de garantietermijnen voor consumentenaankopen zijn veelal wettelijk bepaald. Voor verkopen aan ondernemers ligt dit anders. Hierbij kunt u namelijk vaak zelf de garantietermijnen bepalen. 
  • Herroepingsrecht: het herroepingsrecht is wettelijk vastgelegd voor consumenten. Dit betekent dat u in de algemene voorwaarden kunt opnemen dat het herroepingsrecht niet van toepassing is voor verkopen aan ondernemers. 

 

Natuurlijk zijn er nog veel meer bedingen die in de algemene voorwaarden opgenomen dienen te worden. Welke bedingen dit zijn is echter afhankelijk van uw onderneming. Iemand die producten verkoopt in een webshop heeft andere voorwaarden dan bijvoorbeeld een fotograaf. 

 

Terhandstellingsplicht

Nadat u de algemene voorwaarden heeft opgesteld zijn deze niet gelijk van toepassing. U als ondernemer heeft namelijk een ‘terhandstellingsplicht’. Dit betekent dat u de klanten moet informeren over uw voorwaarden en deze moet overhandigen aan de klant. Dit kan bijvoorbeeld door een kopie te geven aan de klant of deze op de achterkant van de offerte te laten afdrukken. Sluit u een overeenkomst op afstand met de klant? Dan voldoet u aan de informatieplicht door de algemene voorwaarden op een zodanige wijze aan de klant aan te bieden dat hij/zij ze makkelijk kan opslaan voor latere kennisneming. 

 

Algemene voorwaarden laten opstellen of controleren

Heeft u nog geen algemene voorwaarden opgesteld, dan helpen onze juristen u hier graag bij. U kunt ze ook gemakkelijk bestellen door hier te klikken, de voorwaarden worden dan op maat voor uw bedrijf op gesteld. Heeft u ze al opgesteld, dan is het belangrijk om deze jaarlijks te laten controleren. Het kan namelijk zijn dat de algemene voorwaarden niet meer goed passen bij uw onderneming of dat de wet- en regelgeving is veranderd. Ook bij het controleren van uw juridische documenten kunnen wij u helpen. U kunt gemakkelijk een juridische controle bestellen door hier te klikken.