fbpx

Loading

Een aantal weken geleden heb ik de stappen doorgenomen wat u moet doen als een opdrachtgever zijn factuur niet op tijd betaalt. Het is natuurlijk niet ondenkbaar dat zelfs na het versturen van een sommatiebrief en het inschakelen van een incassobureau de opdrachtgever nog steeds niet aan een betalingsverplichting heeft voldaan. Vandaag vertellen wij u over het crediteren of het kwijtschelden van een factuur. 

 

Wanneer btw afdragen?

Nadat u een dienst heeft verricht of een goed heeft geleverd stuurt u een factuur naar uw opdrachtgever. Op het moment dat de factuur verstuurd wordt naar de opdrachtgever ontstaat er een verplichting om btw af te dragen aan de Belastingdienst. Het btw-bedrag op de factuur moet ook afgedragen worden als de opdrachtgever op het moment van de btw-aangifte nog niet betaald heeft.

 

Kan ik de betaalde btw terugvorderen?

Uw opdrachtgever heeft zelfs na het inschakelen van een incassobureau niet betaald. Op het moment dat de factuur oninbaar is kan de afgedragen btw weer teruggevraagd worden. Vanaf welk moment is een factuur als oninbaar aan te merken? Een factuur is oninbaar één jaar na het verstrijken van de uiterste betaaltermijn of indien u aannemelijk kan maken dat een factuur niet meer betaald gaat worden. Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn op het moment dat uw opdrachtgever failliet gaat.

Zodra de factuur oninbaar is geworden heeft u het recht om de afgedragen btw weer terug te vorderen. U kunt deze btw terugvorderen door in categorie 1a of 1b van de btw-aangifte een negatieve omzet en negatieve btw in te vullen.

 

Wordt de factuur alsnog voldaan?

Op het moment dat de factuur na het terugvorderen van de btw alsnog betaald wordt. Dan dient u het bedrag aan omzet en btw in de eerstvolgende btw-aangifte weer opnieuw invullen.

 

Mag ik een factuur zomaar kwijtschelden?

Op het moment dat u een factuur kwijtscheldt vervalt uw recht om de afgedragen btw terug te vorderen. Het is dan ook niet aan te raden om een openstaande factuur kwijt te schelden, aangezien u dan geen betaling meer kan verwachten van uw opdrachtgever, maar de btw wel moet afdragen.

 

Conclusie

Na het versturen van een factuur bestaat er voor u een verplichting om de btw over het factuurbedrag af te dragen aan de Belastingdienst. Deze btw kan alleen teruggevorderd worden één jaar na het verstrijken van de uiterste betaaltermijn of als u aannemelijk kan maken dat een factuur niet meer betaald gaat worden. Heeft een opdrachtgever niet betaald en weet u niet wat u moet doen? Neem dan contact met ons op door ons contactformulier op onze website in te vullen.