fbpx

Loading

De aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers zit er weer aan te komen. Hiervoor dient u onder andere een balans in te vullen. Maar wat is een balans en wat moet u erop zetten? Dat leggen wij u vandaag uit.

 

Wat is een balans?

Een balans is een onderdeel van uw boekhouding. Het is een overzicht van de bezittingen en schulden van uw bedrijf. Een balans bestaat uit twee delen, de activa en de passiva, waar we later op in zullen gaan. Een balans heeft verschillende balansposten. Het getal dat aan de linkerkant van de balans onderaan de streep staat hoort gelijk te zijn aan het getal dat aan de rechterkant onderaan de streep staat. Op deze manier is de balans, in balans.

 

Debet en credit

Een balans bestaat uit een debetzijde (activa) en een creditzijde (passiva). Debet staat aan de linkerkant van de balans en credit aan de rechterkant van de balans. De debetzijde van de balans bestaat uit de bezittingen van de onderneming, bijvoorbeeld gebouwen, geld en goederen. De creditzijde bestaat uit het eigen vermogen (eigen geld) en het vreemd vermogen zoals leningen of schulden.

 

Indeling balans

Een balans heeft altijd een vaste indeling, die hieronder is weergegeven in een afbeelding.

Indeling debetzijde

Aan de debetzijde staat ten eerste de vaste activa. De vaste activa zijn de bezittingen van een bedrijf waarvoor het vermogen voor een periode van langer dan één jaar is vastgelegd. Dit zijn bijvoorbeeld gebouwen, terreinen of grond. Daaronder staat de vlottende activa, dit zijn bezittingen van het bedrijf die voor slechts één kortere periode zijn vastgelegd. Dit zijn bijvoorbeeld voorraden en debiteuren. Tot slot staan aan de debetzijde de liquide middelen, dit is de bank en de kas.

Indeling creditzijde

De creditzijde van de balans staat aan de rechterkant, en begint met het eigen vermogen. Het eigen vermogen is het geld dat u zelf in het bedrijf heeft gestopt, maar ook de winst of het verlies van het bedrijf of de reserves. Hieronder staat het lang vreemd vermogen, dit is vreemd vermogen dat langer als één jaar loopt. Dit kan bijvoorbeeld een hypothecaire lening zijn. Hieronder staat het kort vreemd vermogen, dit loopt korter dan één jaar. Een onderhandse lening is hier een voorbeeld van.

Voorbeeld balans

 

Voorbeeld balans

Hieronder is een voorbeeld van een balans weergegeven. Zoals u kunt zien is de balans aan beide kanten onder de streep gelijk.

Voorbeeld balans

 

Balans opstellen uitbesteden aan boekhouder

Indien het niet zelf lukt om de balans op te stellen kunt u het uitbesteden aan een boekhouder. ZJ Advies helpt u graag bij het opstellen van een balans of het uitbesteden van uw boekhouding. Mocht u vragen hierover hebben kunt u altijd contact met ons opnemen.