fbpx

Loading

Wanneer u een bedrijf begint dient u de keuze te maken wat voor rechtsvorm uw bedrijf wordt. Wanneer u alleen een bedrijf begint is dit vaak een eenmanszaak of een BV. Wanneer u met meerdere personen een bedrijf begint dan is een vennootschap onder firma, ook wel vof genoemd, een rechtspersoonlijkheid die u kunt kiezen. In dit blog vertellen wij u alle informatie over de vennootschap onder firma.

 

Wat is een vennootschap onder firma?

Een vennootschap onder firma is een overeenkomst waarbij twee of meer personen zich verbinden tot bedrijf onder één gemeenschappelijke naam. Elk persoon dat deelneemt aan de vof moet iets inbrengen, dit kan zowel geld, goederen als kennis zijn. Daarnaast is het gemeenschappelijke doel dat er een voordeel (winst) behaald wordt en dat dit voordeel ook verdeelt wordt tussen de vennoten. Een vof is geen rechtspersoon. Dit houdt in dat de eigenaren zelf aansprakelijk zijn voor eventuele schulden die gemaakt worden door de vof.

 

Hoe richt ik een vennootschap onder firma op?

Het oprichten van een vof kan zowel via een onderhandse als een authentieke akte. Een onderhandse akte is een overeenkomst die zelf opgesteld wordt door de personen die de vof willen beginnen, dit gaat om een samenwerkingsovereenkomst. Meestal wordt er voor een vof gekozen om deze op te richten via een onderhandse akte. Het is ook mogelijk om de vof op te richten door middel van een authentieke akte, dit is een geschrift dat is opgesteld door een openbaar ambtenaar, zoals een notaris. Daarnaast dient u naar de Kamer van Koophandel te gaan om de vof in te schrijven in het Handelsregister.

 

Verantwoordigingsbevoegdheid

Bij de vof is elke vennoot bevoegd om de vof de vertegenwoordigen. Dit kan voor problemen zorgen, wanneer bijvoorbeeld één van de vennoten, zonder overleg een auto van 20000 euro op het bedrijf koopt, dan is hij hiervoor bevoegd om dit te kopen. Als het bedrijf het geld niet heeft, dan kan de autohandelaar elke vennoot privé aansprakelijk stellen, en dus ook privé bij de andere vennoten geld komen halen voor de auto. Om dit te voorkomen adviseren wij altijd om in de samenwerkingsovereenkomst een verantwoordigingsbevoegdheid tot een bepaald bedrag op te nemen. Zo kunt u bijvoorbeeld erin opnemen dat elke vennoot voor bedragen boven de 100 euro akkoord moet vragen aan de andere vennoten.

 

Winstverdeling bij een vennootschap onder firma

Daarnaast kunt u zelf kiezen hoe u de winst verdeelt in een vennootschap onder firma. Wij adviseren om dit op te nemen in de samenwerkingsovereenkomst. Vaak wordt er een bepaald percentage afgesproken over het deel van de winst voor elke vennoot. Indien hier niets over afgesproken wordt kan er van uit gegaan worden dat de winst gelijkmatig verdeelt wordt tussen de vennoten.

 

Mocht u nog vragen hebben over een vof of een andere rechtsvorm, dan kunt u altijd contact op nemen met ZJ Advies B.V. Wij helpen u graag met een passend advies.